Thanh toán và đăng kí

Làm thế nào để thanh toán?
Cảm ơn bản vì sự quan tâm của bạn đến nội dung cao cấp của ChineseSkill. Bạn có thể đăng kí thành viên thông qua bất kì nền tảng đã ghi phía dưới và truy cậ...
Thu, 23 Tháng 2, 2023 tại 3:38 CH
Tôi đã đăng kí thành viên nhưng không thể truy cập gói đăng kí.
Chú ý: Vui lòng đăng nhập tài khoản bằng đúng phương thức bạn đã dùng khi đăng kí.    Người dùng iOS:  1. Hãy thử “Khôi phục đăng kí” trên trang gói đăng...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:50 CH
Tôi có thể chia sẻ gói thành viên của tôi với gia đình/ bạn bè không?
Gói đăng kí ChineseSkill được kết nối với tài khoản ChineseSkill của bạn. Việc chia sẻ gói thành viên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nếu như bạn khô...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:49 CH
Làm thế nào để hủy gói đăng kí?
Chú ý: Gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không thể hủy được gói đăng kí của bạn.   Để hủy gói, vui lòng làm theo các bước sau:   Người dùng iOS: Đến mục Cài đặt &...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:48 CH
Sau khi hủy gói tài khoản sẽ như thế nào?
Nếu như bạn hủy gói đăng kí thành viên, bạn vẫn sẽ có thể truy cập các tính năng của gói cao cấp cho đến khi hết thời hạn sử dụng, và bạn sẽ không bị trừ ti...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:47 CH
Làm thế nào để được hoàn tiền?
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các nội dung trên dịch vụ ảo. Theo nguyên tắc, trừ khi nội dung không có sẵn vì lí do kỹ thuật, còn không sẽ không được hoàn ...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:47 CH