Chú ý: Gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không thể hủy được gói đăng kí của bạn.

 

Để hủy gói, vui lòng làm theo các bước sau:

 

Người dùng iOS:

Đến mục Cài đặt > [tên của bạn] > iTunes và cửa hàng ứng dụng 

Chọn Apple ID của bạn ở phía trên màn hình, và chọn Xem Apple ID. Bạn sẽ cần phải đăng nhập với Apple ID của bạn. 

Kéo và chọn mục Đăng ký. 

Lựa chọn gói đăng kí và bạn muốn chỉnh sửa.

Sử dụng các tùy chọn để chỉnh sửa gói đăng kí của bạn.

 

Người dùng Android:

Trên thiết bị Android của bạn, mở Google Play store.

Kiểm tra nếu bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản Google. 

Chọn Menu – Gói đăng kí của tôi.

Chọn gói đăng kí mà bạn muốn quản lý.

Chọn Hủy đăng kí. 

Làm theo hướng dẫn.