Nếu như bạn hủy gói đăng kí thành viên, bạn vẫn sẽ có thể truy cập các tính năng của gói cao cấp cho đến khi hết thời hạn sử dụng, và bạn sẽ không bị trừ tiền gia hạn cho gói. 

 

Sau cùng, bạn chỉ hủy gia hạn gói đăng kí của mình.