Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các nội dung trên dịch vụ ảo. Theo nguyên tắc, trừ khi nội dung không có sẵn vì lí do kỹ thuật, còn không sẽ không được hoàn tiền. 

Tuy nhiên, nếu như yêu cầu hoàn tiền được thực hiện ngay trong vòng 48 giờ sau khi thực hiện giao dịch, bạn có thể được hoàn lại tiền tùy thuộc vào chi tiết và trường hợp giao dịch.

 

Nếu muốn yêu cầu hoàn tiền trên ChineseSkill, bạn hãy hủy tất cả các gói đăng kí đã giao dịch.

 

Sau khi hủy gói, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn sau để yêu câu hoàn tiền:

 

Nếu bạn thanh toán thông qua Google Play hoặc Apple: 

Vui lòng liên hệ với Google hoặc Apple để yêu cầu hoàn lại tiền. Với tư cách là người sở hữu ứng dụng, chúng tôi không thể hoàn tiền cho các giao dịch mua trên cửa hàng ứng dụng.

 

a) Yêu cầu hoàn tiền trên Google Play: 

Mở ứng dụng Google Play.

Ấn vào tài khoản của bạn ở góc trên màn hình. 

Chọn Tài khoản > Lịch sử mua hàng

Chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn trả lại và ấn Hoàn tiền.

Nhấn Có, ứng dụng sẽ gỡ cài đặt, và bạn sẽ được hoàn tiền. Bạn sẽ nhận được một email về khoản tiền hoàn lại và nó sẽ thông báo Đã hủy bên cạnh ứng dụng trong Lịch sử đặt hàng của bạn. 

Thông tin chi tiết tại: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=en