Sử dụng ChineseSkill

Tôi có thể sử dụng ChineseSkill trên thiết bị khác nhau không?
Có, bạn có thể truy cập ChineseSkill trên thiết bị iOS và Andrioid nếu như bạn đăng nhập vào đúng tài khoản cũng sư sử dụng cùng một phương thức đăng nhập. ...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:44 CH
Làm thế nào để kiểm tra phương thức đăng nhập?
1.Trên ứng dụng điện thoại Bạn có thể kiểm tra phương thức đăng nhập bằng cách ấn vào “Tôi- Hồ sơ” 2.Trên trang web Bạn có thể kiểm tra phương thức đăng ...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:43 CH
Gói đăng kí bao gồm các chức năng gì?
Gói đăng kí mở khóa tất cả các nội dung và tính năng của ứng dụng. Bạn có thể học cùng với ChineseSkill mà không bị quảng cáo làm phiền.
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:42 CH
Làm thế nào để đổi giao diện ngôn ngữ?
Ấn vào giao diện ngôi nhà ở góc trái phía trên màn hình, bạn sẽ thấy hiện ra các mục “Được đề xuất”, “Khóa học cũ”, “Công cụ của Panda”. Tất cả các mục trên...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:23 CH
Kiểm tra thử là gì?
“Kiểm tra thử” được dùng để bỏ qua các bài học trước đó. Nếu như bạn đủ tự tin và muốn thử thách bản thân trước hoặc sau khi xem qua nội dung, hoặc bạn đã c...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 6:43 CH