“Kiểm tra thử” được dùng để bỏ qua các bài học trước đó. Nếu như bạn đủ tự tin và muốn thử thách bản thân trước hoặc sau khi xem qua nội dung, hoặc bạn đã có đủ kiến thức về một chủ đề, bạn có thể lựa chọn mục “Kiểm tra thử” để có thể lập tức mở khóa chủ đề tiếp theo. Nếu như bạn không vượt qua, bạn có thể thử lại bất cứ lúc nào.