Ấn vào giao diện ngôi nhà ở góc trái phía trên màn hình, bạn sẽ thấy hiện ra các mục “Được đề xuất”, “Khóa học cũ”, “Công cụ của Panda”. Tất cả các mục trên đều có thể giúp bạn tìm thấy giao diện ngôn ngữ mà bạn muốn thay đổi.