Gói đăng kí mở khóa tất cả các nội dung và tính năng của ứng dụng. Bạn có thể học cùng với ChineseSkill mà không bị quảng cáo làm phiền.