Cài đặt Tài khoản

Tôi có thể đổi email cho tài khoản ChineseSkill của mình được không?
Nếu bạn muốn thay đổi phương thức đăng nhập ChineseSkill của bạn, vui lòng liên hệ tới đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi (nihao@chineseskill.com)   và chúng tôi ...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:58 CH
Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?
Tính năng này chỉ có thể sử dụng với ứng dụng trên điện thoạt thông minh.    Đến mục “Tôi >> Ảnh đại diện >> nút chỉnh sửa >> Đổi mật kh...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:57 CH
Làm thế nào để xóa tài khoản?
Chúng tôi rất buồn vì bạn quyết định xóa tài khoản của mình. Nếu bạn không hài lòng với ChineseSkill và mong muốn cung cấp thêm phản hồi, hãy liên hệ đến độ...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:55 CH
Làm thế nào để cài đặt lại tiến độ học?
Thao tác cài đặt lại tiến độ học chỉ có thể thực hiện trên ứng dụng điện thoại.  Để thiết lập lại, hãy đến Tôi – Hồ sơ – Cài đặt – Cài đặt lại Tiến độ học ...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:53 CH