Tính năng này chỉ có thể sử dụng với ứng dụng trên điện thoạt thông minh. 

 

Đến mục “Tôi >> Ảnh đại diện >> nút chỉnh sửa >> Đổi mật khẩu”.

 

Ngoài ra, nếu bạn đăng nhập vào ChineseSkill thông qua Google hoặc Facebook, nút “Đổi mật khẩu” sẽ không hiển thị vì không cần mật khẩu để đăng nhập.

Trong trường hợp bạn muốn cài đặt mật khẩu riêng, (Sau khi chia sẻ tài khoản với bản bè hoặc gia đình; quyền riêng tư,v.v), bạn có thể thay đổi phương thức đăng nhập. Vui lòng liên hệ đến đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi (nihao@chineseskill.com) và chúng tôi sẽ xử lí giúp bạn.