Có rất nhiều cách để bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của ChineseSkill. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất kì tùy chọn nào ở dưới, và chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. 

 

Ứng dụng trên iOS/Android :

1. Mở ứng dụng ChineseSkill

2. Nhấn vào Tôi (Nút góc phải màn hình)

3. Nhấn vào “Liên hệ với chúng tôi”

4. Điền tin nhắn và đính kèm bất kì ảnh chụp màn hình (nếu cần thiết)

 

Email: 

Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua email để nhận được phản hồi thông qua: nihao@chineseskill.com

 

Mạng xã hội:

Gửi tin nhắn đến đội ngũ hỗ trợ thông qua các trang mạng xã hội! 

Facebook page: @Learn Mandarin Chinese – ChineseSkill

Twitter: @ChineseSkill

Instagram: @chineseskill_official

Cảm ơn bạn!